Sammenligning af produkter Vælg op til 3 produkter, som du ønsker at sammenligne

Brugerbetingelser for Elgiganten Cloud

24. april 2018

1. Generelt

Elgiganten Cloud tilbyder sky-opbevaringsservice (“Tjenesten”), der lader dig sikkerhedskopiere, gemme og dele filer over nettet.

Disse brugervilkår (”Vilkår”) er en juridisk bindende aftale mellem Elgiganten Cloud og brugeren. Referencerne ”vi”, ”vores” og ”os” henviser til Elgiganten Cloud, mens ”du”, din(e) og ”bruger” henviser til brugeren.

Ved at anvende Tjenesten accepterer du vilkårene af denne aftale og er samtidig bundet af dem.

2. Brugerkonti

For at anvende Tjenesten skal du oprette en Elgiganten Cloud-konto. Du kan oprette en individuel og gratis konto (”Gratis konto”), en individuel og betalt konto (”Individuel konto”), en familiekonto med maksimalt fem individuelle brugere eller en Elgiganten Cloud-konto til virksomheder (”Business-konto”).

3. Gratis konto

En gratis konto er kun tilgængelig for privatpersoner og ikke for virksomheder eller organisationer etc. En gratis konto tilbydes uden beregning, med specificerede begrænsninger i forhold til kapacitet og egenskaber. Elgiganten Cloud forbeholder sig rettet til at vise reklamer på en gratis konto. En gratis konto kan lukkes af Elgiganten Cloud, hvis den har været inaktiv for en periode på et år eller længere. En bruger af en gratis konto kan til enhver tid opgradere til Individuel konto.

4. Individuel konto og Familiekonto

En individuel konto og kontoen til familier er betalte abonnementskonti, som kun er tilgængelige for privatpersoner, ikke forretninger og organisationer. En individuel konto og en familiekonto tilbydes med den lagringskapacitet og de egenskaber, der hører til det valgte abonnement.

En individuel konto og kontoen til familier har en indledende periode på en eller tolv måneder og vil automatisk blive fornyet for en yderligere identisk tegningsperiode (en eller tolv måneder), medmindre brugeren annullerer eller afslutter det betalte abonnement senest dagen før den nuværende abonnementsperiode slutter.

Brugerens betalingskort trækkes automatisk, når et abonnement er fornyet. Ingen betalinger kan refunderes, selv når en bruger har annulleret abonnementet. Brugeren kan til enhver tid ændre sit abonnement.

Når en konto til familier oprettes, bliver en familieadministrator automatisk registreret. Familieadministratoren er ansvarlig for at tilføje medlemmer og vedligeholde familieabonnementet.

Familieadministratoren må identificere hvert medlem af familiekontoen ved at registrere mailadresse eller mobilnummer for hvert medlem. Som familieadministrator er du ansvarlig for betalingen af familiekontoen.

Familieadministratoren har ikke adgang til data lagret i andre medlemmers konto, medmindre data er delt med administratoren.

Hvert medlem har kun adgang til egne filer, medmindre andre medlemmer deler deres filer. Medlemmer kan frit dele data og filer med hinanden.

Familieadministratoren kan til enhver tid opgradere (forøge lagringskapaciteten eller antallet af medlemmer) eller formindske (reducere kapaciteten eller antallet af medlemmer) kontoen eller ændre bindingsperioden. Familieadministratoren kan til enhver tid lukke familiekontoen. Ved lukning af en familiekonto bliver alle lagrede data og filer slettet 90 dage efter udløb. Alle medlemmer af en familiekonto skal have samme beboelsesadresse. Hvert medlem skal bekræfte denne ved registrering.

5. Business-konto

En virksomhed, organisation eller privatperson kan oprette en business-konto. Når en sådan oprettes, registreres en business-konto-administrator automatisk. Administratoren er ansvarlig for at tilføje medlemmer og vedligeholde business-abonnementet. For Business-konto gælder særlige vilkår, se sektion 13.

6. Licens til at bruge Elgiganten Cloud

Når en bruger har tegnet en konto i overensstemmelse med licensvilkårene og Elgiganten Clouds instruktioner, giver Elgiganten Cloud brugeren ret til at udnytte Elgiganten Cloud .

Brugeren må kun bruge Elgiganten Cloud inden for det formål og med de begrænsninger og instruktioner, som Elgiganten Cloud har givet.

Elgiganten Cloud giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at installere og bruge tjenesten inden for det givne formål. Licensen kan ikke videresendes til andre eller på anden måde gøres tilgængelig for andre, end hvad der er angivet i denne aftale. Visse tredjepartskoder kan være forsynet med Tjenesten og styres af de medfølgende tredjeparts licenser. Mere information om tredjeparts licenser kan findes på: her .

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder handelshemmeligheder. Elgiganten Cloud er den eneste ejer af Tjenesten og den software, der anvendes til at levere Tjenesten og al den relaterede dokumentation.

Tjenesten giver brugeren mulighed for at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre mennesker. Brugeren skal have alle nødvendige rettigheder til at distribuere dette digitale indhold. Ved at bruge Tjenesten anerkender du, at Elgiganten Cloud ikke har nogen kontrol over digitalt indhold, der sendes via eller bruges til Tjenesten, og Elgiganten Cloud kan derfor ikke på nogen måde holdes ansvarlig for brug, indhold eller opbevaring af det nævnte digitale indhold. Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til efter eget skøn at fjerne indhold eller foretage enhver handling, der anses for nødvendig, over for indhold, der strider mod gældende love. Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at gennemføre viruskontrol og kan blokere visse filer fra at blive uploadet.

Brugeren må ikke gøre brug af Tjenesten kommercielt, herunder, men ikke begrænset til, at sælge eller distribuere Softwaren eller Tjenesten til nogen tredjepart.

7. Opgrader og nedgrader

Du kan opgradere fra en gratis konto til en individuel konto eller en familiekonto ved at følge Elgiganten Clouds opgraderingsprocedurer. Du kan også nedgradere en individuel og en familiekonto til en gratis konto.

Nedgradering af en konto betyder at skifte fra en individuel konto eller en familiekonto til en gratis konto. Før du kan gennemføre en nedgradering, skal du slette filer fra din individuelle konto eller en familiekonto, så den ikke indeholder mere end 5 GB gemte data. For en familiekonto skal alle medlemmer slettes før nedgradering til en individuel eller gratis konto gennemføres.

8. Fornyelse, annullering og opsigelse

Abonnementer på Individuel, Familie- eller Business-konti fornyes automatisk, når den nuværende abonnementsperiode slutter.

Brugeren kan til enhver tid annullere sit abonnement. Når et abonnement annulleres, betyder det, at det ikke vil blive fornyet i slutningen af abonnementsperioden.

Når et abonnement er afsluttet, vil Elgiganten Cloud nedgradere brugerens lndividuelle konto til en gratis konto. Hvis kontoen indeholder mere end 5 GB lagerplads, slettes alle filer under denne nedgradering.

Administratoren kan til enhver tid slette brugerkontoen. Dette kan gøres under Indstillinger på siden "Konto og profil". Brugerens data bliver straks slettet, når en konto afsluttes, eller når et abonnement slutter.

Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at gemme brugerdata i op til 90 dage efter, at brugerkontoen er opsagt.

Hvis brugeren ikke har betalt gebyrer eller andre beløb, der skyldes Elgiganten Cloud , har Elgiganten Cloud ret til at opsige kontoen og slette alle brugerdata efter 90 dage efter den oprindelige betaling skulle ske.

Elgiganten Cloud har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke overholder denne aftale eller instruktioner fra Elgiganten Cloud.

9. Aldersgrænse

Aldersgrænsen for oprettelse af en gratis konto, individuel konto eller en familiekonto er 13 år. Elgiganten Cloud har ret til at slette enhver information, herunder brugerkonti og data, hvis vi finder ud af, at den bruger, der etablerede kontoen, er under 13 år.

For en familiekonto skal familieadministratoren være over 13 år.

10. Ændringer i personlig information

Brugeren skal underrette Elgiganten Cloud om ændringer i for eksempel mailadresse, betalingskortoplysninger og andre vigtige forhold straks. Det sker ved at ændre kontoindstillingerne under Indstillinger. Brugeren er eneansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan opstå på grund af fejlbehæftet eller ikke opdateret brugerinformation.

11. Privatliv og dataindsamling

Elgiganten Cloud må indsamle og opbevare ikke-personligt identificerbare oplysninger, der findes på din computer og er forbundet med brugen af tjenesten. Dette inkluderer, uden begrænsning, statistikker og præstationsmålinger relateret til softwaren. Disse oplysninger sendes til Elgiganten Cloud og kan bruges af Elgiganten Cloud uden begrænsninger.

Hvis der fremlægges en bindende retskendelse fra en dansk domstol, overfører Elgiganten Cloud personlige brugerdata til danske myndigheder i overensstemmelse med retskendelsen. Elgiganten Cloud meddeler brugeren om sådanne begivenheder, i det omfang det er tilladt efter dansk lov.

Læs mere om vores Fortrolighedspolitik og Beskyttelse af personlige oplysninger.

12. Bonusopbevaring

Du kan optjene ekstra gratis lagerplads ("Bonusopbevaring") på din konto. Bonusopbevaring er gratis lagerplads, der tilføjes til din lagerkapacitet i et begrænset tidsrum. Bonusopbevaring er kun tilgængelig for gratis konti og individuelle konti.

Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at annullere eller ændre vilkårene for bonusopbevaring og tilbagekalde eventuel bonusopbevaring givet til brugere af enhver grund til enhver tid efter eget valg.

13. Særlige vilkår for Business-konti

Hvis du har en business-konto, gælder dette afsnit ("Særlige vilkår for Business-konti") for din brug af Tjenesten.

En business-konto er sættes op af en business-konto-administrator (”administrator”), som vælger business-abonnementet og tilføjer medlemmer til kontoen og opretter en separat konto for hvert medlem. Administratoren identificerer medlemmerne af business-kontoen ved at angive hvert medlems mailadresse. Som administrator er du ansvarlig for betaling af business-kontoen til brug for alle medlemmer.

Administratoren opretholder kontrol over forvaltningen af alle medlemskonti og sikrer, at al brug af Tjenesten er i overensstemmelse med denne aftale og andre instruktioner fra Elgiganten Cloud . Det er administratorens ansvar at sikre, at lagerkapaciteten for medlemmer øges eller formindskes efter behov. Det er også virksomhedskontoadministratorens eneansvar at tilføje eller fjerne medlemmer efter behov.

Business-konti kan ikke optjene bonusopbevaring.

Administratoren kan ikke få adgang til data, der er gemt på et givent medlems konto, medmindre de deles med administratoren. Administratoren har adgang til at læse aktivitetslogfiler for business-kontoen, herunder medlemsaktivitet, og kan dermed læse fil- og mappenavne på uploadede filer og andre detaljer om kontoaktivitet.

Brugere kan kun få adgang til deres egne filer. Filer, der deles af brugeren, kan åbnes af andre personer. Brugeren kan få adgang til filer, der er delt med brugeren.

Abonnementet fornyes automatisk månedligt eller årligt, afhængigt af administratorens valg.

Administratoren kan til enhver tid opgradere (tilføje opbevarings- eller brugerlicenser) eller nedgradere (fjerne lagrings- eller brugerlicenser) eller ændre abonnementsperioden. Sådanne ændringer vil være gældende fra slutningen af den aktuelle abonnementsperiode. Administratoren kan til enhver tid opsige en business-konto. Når en konto opsiges, slettes alle gemte data med det samme.

14. Krav til brug af Tjenesten

For at bruge Serv Tjenesten icen skal du have en kompatibel computer eller mobilenhed med internetadgang. Hvis du får adgang til Tjenesten ved hjælp af en trådløs forbindelse, kan der opstå forhøjede afgifter fra din trådløse operatør. Du er ansvarlig for at betale alle trådløse afgifter og andre tredjepartsydelser, du bruger til at få adgang til Tjenesten.

Brugeren er ansvarlig for at huske samt holde adgangskoder sikre. Brugeren er eneansvarlig for enhver aktivitet, der foretages under hans / hendes brugernavn. Hvis brugeren mister adgangskoden til brugerens konto, kan brugeren muligvis ikke få adgang til hans / hendes data. Brugerens brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke deles med tredjepart. Hvis brugere bliver opmærksomme på misbrug af deres konto, skal de straks underrette Elgiganten Cloud .

15. Retfærdig og acceptabel brug

Al brug af Elgiganten Cloud-produkter og -tjenester skal være i overensstemmelse med principperne og målsætningerne som beskrevet i denne aftale og i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

Elgiganten Cloud kan etablere eller ændre generel driftspraksis for at sikre tilgængeligheden af Tjenesten og for at forhindre misbrug. Som en del af disse fremgangsmåder forbeholder vi os retten til at overvåge vores systemer for at identificere for stort forbrug af lagrings- og netværksressourcer og lave tekniske ændringer og foretage andre handlinger, som vi finder passende.

Brugere med en individuel konto kan bruge tjenesten til normal ,individuel brug. Selvom Elgiganten Cloud ikke begrænser båndbredde eller opbevaring på ubegrænsede abonnementer, forbeholder vi os retten til at begrænse overdreven brug og misbrug af Tjenesten. Hvis en brugers samlede opbevaring og brug af net overstiger den normale brug af en gennemsnitlig Elgiganten Cloud-bruger, og/eller indikerer, at Tjenesten anvendes til andet end normal individuel brug, kan dette i nogle tilfælde betragtes som misbrug af Tjenesten.

I disse ovenfor anførte tilfælde forbeholder vi os retten til at tilbyde et alternativt Elgiganten Cloud-abonnement, eller i nogle tilfælde slette brugerkonto og/eller brugerdata. Brugeren vil blive kontaktet af os med et forslag til en løsning eller meddelelse om handling i sådanne tilfælde.

Brugere må ikke videresælge konti eller nogen kontofunktioner. Brugeren må ikke dele sit kodeord med tredjepart og skal opbevare dette på en sikker måde. Det er en overtrædelse af denne aftale at anvende Elgiganten Cloud-produkter eller Tjenesten for ulovlige og/eller ulovlige formål. Du må ikke opbevare eller distribuere data på Tjenesten, som på nogen måde overtræder danske love og bestemmelser, herunder privatlivets fred eller ophavsretlige love. Dette omfatter børnepornografi, piratkopieret materiale og/eller andet ulovligt indhold.

Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at blokere adgang til og nægte brug af Tjenesten, slette brugerdata og/eller opsige brugerkontoen og dens indhold, hvis brugeren af Elgiganten Cloud efter eget skøn overtræder denne aftale.

Opbevaring og/eller distribution af data i strid med dansk lov kan indberettes til de rette myndigheder.

16. Begrænsning af ansvar og ansvarsfraskrivelse af garanti

Elgiganten Cloud er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, omkostninger eller tab i forbindelse med brugen af Tjenesten. Dette gælder også for tab af data, der er lagret i Tjenesten og konsekvenserne af tab af data. Elgiganten Cloud kan ikke holdes ansvarlig, selvom Elgiganten Cloud er blevet underrettet om risikoen for tab.

Elgiganten Cloud samlede ansvar for enhver form for skade, omkostninger eller tab relateret til Tjenesten og disse licensvilkår er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til det, der er betalt for den pågældende konto i de sidste 12 måneder, før kravet opstod.

Elgiganten Cloud er dog ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader af nogen art.

17. Markedsføring og kommunikation i elektroniske kanaler

Elgiganten Cloud vil sende brugeren relevante og tilpassede oplysninger om nyheder, produkter og tjenester fra firmaet i kanaler som e-mail og sms, og når brugeren er logget på tjenesten på web eller i app. Brugeren kan når som helst fravælge denne type markedsføring.

Kundekommunikation som information om service og kundeforhold, ændringer, opdateringer etc. betragtes ikke som markedsføring, og Elgiganten Cloud vil sende denne type information til brugeren, uanset om brugeren har afvist elektronisk markedsføring eller ej.

18. Ændringer i Tjenesten og vilkår for brug

Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i aftalen med 30 (tredive) dages varsel. Elgiganten Cloud forbeholder sig også retten til at annullere, ændre, suspendere eller opsige Tjenesten helt eller delvist efter at have meddelt brugeren mindst 30 (tredive) dage forud for annulleringen af Tjenesten. Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at ændre priserne på tilbagevendende abonnementer. Ændringer træder i kraft 30 (tredive) dage efter meddelelsen. Alle meddelelser om ovennævnte ændringer sendes til brugeren via e-mail.

19. Ret til at annullere

Brugeren har en periode på 14 (fjorten) dage efter at have købt Tjenesten til at udøve retten til at annullere uden straf og uden grund. Retten til at annullere er kun tilgængelig for individuelle konti.

20. Diverse

Elgiganten Cloud forbeholder sig retten til at overføre denne aftale til en tredjepart. Elgiganten Cloud vil give brugerne besked om en sådan ændring. Brugeren vil blive underrettet 3 (tre) dage i forvejen via e-mail.

21. Jurisdiktion

Denne aftale er underlagt og fortolket i overensstemmelse med gældende lovgivning i Danmark. For eventuelle juridiske tvister, der følger af denne aftale, kan bringes for Danmarks Domstole.

22. Kundeservice

I tilfælde af spørgsmål omkring Tjenesten, kontakt venligst kundeservice for hjælp via email på kundecenter@elgiganten.dk. Elgigantens kundeservice vil forsøge at svare hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

23. Kontakt

Email: kundecenter@elgiganten.dk

Adresse:

Elgiganten A/S

Arne Jacobsens Allé 16 (2. sal)

2300 København S

Danmark

Telefon: +45 70 80 70 70

Link til Databeskyttelseserklæring:

Databeskyttelseserklæring