Vi holder åbent og passer på hinanden - se mere
Vi holder åbent og passer på hinanden - se mere
Sammenligning af produkter Vælg op til 3 produkter, som du ønsker at sammenligne

Garanti, reklamation og returret

På denne side finder du information om returret ved køb i varehusene, returret ved køb på hjemmesiden, reklamation og garanti og køb af andre kunders returprodukter. Alle varer, du køber af Elgiganten er dækket af både garanti og reklamationsret. Garantierne kan variere fra mærke til mærke og har forskelligt indhold, men reklamationsretten er lovfæstet og følger alle produkter. Læs detaljerne herunder.

1.1 Returret

Elgiganten tilbyder dig 30 dages returret. Returretsperioden løber fra det tidspunkt, du modtager varen. Dog gælder følgende begrænsninger:

  • Der er ingen returret på varer solgt med abonnement.
  • Der er 30 dages returret på mobiltelefoner købt uden abonnement, Apple Watch og Apple iPads, Hygiejneprodukter (tandplejeprodukter, hud- og kropsplejeprodukter) hvis varen er i ubrudt emballage.
  • Der er ingen returret på In-ear hovedtelefoner, når plomberingen er brudt.
  • Der er ingen returret på elementer til køkkener lavet efter specialbestilte mål (f.eks. bordplader). For alle andre Epoq-varer (køkkenelementer), gælder det, at varen ikke må være beskadiget og skal være komplet og i ubrudt emballage.
  • Der gælder alene returret i forhold til software, film, musik og forbrugsstoffer (batterier, blækpatroner mm.), hvis disse varer er plomberede.

For alle varer gælder det, at der skal kunne fremvises original kvittering, og at varerne leveres retur i væsentlig samme stand som ved købet og at varen returneres i original emballage

1.2 Fremgangsmåde ved returnering

Følgende gælder også for ændring af ordre.

1) For hurtigst mulig hjælp, hav kvittering eller ordrenummer ved hånden
2) Kontakt Kundeservice eller nærmeste varehus for ændring af ordre

a. Ordrer som skal sendes/leveres kan ændres eller annulleres frem til, at varen er sendt til plukning på vores lager. Ønskes varen returneret, efter at varen er sendt, anbefales det at bruge følgende returskema

2.1 Fortrydelsesret

Ved køb på Elgigantens hjemmeside gælder i tillæg de lovpligtige regler om fortrydelsesret. Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser til forbrugere her.

3.1 Generelt

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger i udgangspunktet 24 måneders reklamationsret. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Elgiganten og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores Kundecenter eller ved henvendelse i et af vores varehuse. Kontaktinformation til Kundeservice finder du her, mens oplysninger om vores varehuses placering findes på vores hjemmeside under Find varehus.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil Elgiganten sørge for at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Elgiganten.

I nogle tilfælde er de varer, du køber i Elgigantens varehuse eller på Elgigantens hjemmeside, dækket af en garanti. Elgiganten indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand. Dine ufravigelige rettigheder efter købeloven berøres ikke af eventuelle garantier.

3.2 Tryghedsaftale

Hvis du har en Tryghedsaftale på din vare, er du sikret mod fejl, der måtte opstå som følge af ydre påvirkninger, herunder overspænding, stødskader og væskeskader.

Ved køb af en Tryghedsaftale indgår du aftale med Moderna Försäkringarden (CVR nr.: 516403-8662). Elgiganten etablerer ved disse køb kontakten mellem dig og Moderna Försäkringarden. I forhold til Tryghedsaftaler agerer Elgiganten altså alene som formidler - og IKKE som din aftalepart. Det betyder bl.a., at du i forhold til Tryghedsaftaler ingen rettigheder og pligter har i forhold til Elgiganten.

Ved køb af Tryghedsaftalen accepterer du Moderna Försäkringardens forsikringsbetingelser. Indholdet af forsikringsbetingelser har du ret til at blive gjort bekendt med, inden du tiltræder en Tryghedsaftale. Oplysningsforpligtelsen påhviler Moderna Försäkringarden og IKKE Elgiganten.

3.3 Særligt vedrørende erhvervsdrivende

Hvis du er erhvervsdrivende og - i strid med punkt 1 i vores salgs- og leveringsbetingelser - har brugt Elgigantens netbutik (www.elgiganten.dk) til indkøb af varer, ydes du kun 30 dages reklamationsret. Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende i øvrige tilfælde 12 måneders reklamationsret.

Erhvervsdrivendes reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

3.4 Reklamationsretten trin for trin

Selvom Elgiganten handler med kendte mærkevarer, hænder det desværre, at en vare går i stykker. Nedenfor kan du læse om, hvordan du som forbruger er stillet i en sådan situation. Du skal være opmærksom på, at det kun gælder varer, der er omfattet er reklamationsretten.

3.4.1 Reklamationsret

Alle varer er omfattet af en 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl og mangler.

3.4.2 Bevisbyrden

Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal godtgøre dette.

3.4.3 Hvis varen har en mangel

Hvis du mener, at din vare lider af en mangel, vil vi udbedre manglen ved at lade din vare reparere af autoriserede fagfolk, men i visse tilfælde kan andre løsninger også komme på tale (jvf. købeloven).

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis fejlen skyldes slitage (f.eks. laserpickup), ukorrekt brug (f. eks. i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger (f. eks. lynnedslag). I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

I forbindelse med undersøgelser af din vare har Elgiganten ret til at tage et gebyr. Størrelsen af gebyret oplyses ved indlevering og skal betales af dig, hvis det viser sig, at fejlen ikke er omfattet af reklamationsretten.

3.4.4 Reparation

For at indlevere en vare til reparation skal du medbringe det til nærmeste varehus. Husk din originale kvittering. Du kan også vælge at sende varen og kvitteringen til os.

3.4.5 Returnering

Hvis du returnerer din vare til os med posten med henblik på reklamation, skal du vedlægge varen følgende:

  • Kopi af din faktura/ordrebekræftelse
  • Udførlig fejlbeskrivelse eller retur-årsag (skal udfyldes i returneringsformularen). Hent vores returneringsformular her.
  • Information om, hvordan vi kan komme i kontakt med dig ved spørgsmål.

Vi anbefaler, at du sender varen som "pakkepost", da du så får mulighed for at spore pakken, i tilfælde af at leverancen forsinkes eller forsvinder for Post Danmark. Ved "pakkepost" er der ydermere mulighed for erstatningskrav mod Post Danmark, hvis pakken forsvinder.

Store varer (hvidevarer, tv m.v.) kan være svære at transportere, og her kan vi hjælpe dig. Du bedes derfor tage kontakt til vores Kundecenter.

3.4.6 Forbrugerklagenævnet

Hvis du er utilfreds med Elgigantens håndtering af en reklamation eller andet, skal du først rette henvendelse til Elgiganten. Kan der ikke findes en løsning, kan du klage til Center for Klageløsning per e-mail til cfk@kfst.dk eller per brev til Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Hvis der ikke lykkes os at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du derefter indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk

Ved køb af abonnementer indgår du aftale med den pågældende leverandør. Elgiganten etablerer ved disse køb kontakten mellem dig og leverandøren. I forhold til abonnementsaftaler agerer Elgiganten altså alene som formidler - og IKKE som din aftalepart. Det betyder bl.a., at du i forhold til abonnementsaftaler ingen rettigheder og pligter har i forhold til Elgiganten.

Ved køb af abonnement accepterer du leverandørens abonnementsbetingelser. Indholdet af leverandørers abonnementsbetingelser, har du ret til at blive gjort bekendt med, inden du indgår en abonnementsaftale. Oplysningsforpligtelsen påhviler leverandøren og IKKE Elgiganten.

Du har 30 dages returret på brugte varer, demomodeller el. lign. fra købsdagen mod forevisning af original kvittering, hvis varen tilbageleveres i samme stand, som du modtog den i. Varerne er tydeligt mærket med "returprodukt", "demomodel" el. lign.

Der gælder naturligvis den 2-årige reklamationsret, som købeloven foreskriver.

Fandt du ikke det, du ledte efter?